2503L_Varselväst-203-Klass-2-Text-Ledare-återsamling-G_KlarOK