2503U_Varselväst-Gul-203-Klass-2-Textutrymningsledare_KlarOK