3.0 Leverantörsbedömning – rutinbeskrivning

Syfte:
Säkerställa att leverantörerna har förmåga att klara sina åtaganden.

Omfattning:

Bedömning av leverantörs

  • Allmänna lämplighet
  • tekniska resurser och produktionskapacitet
  • kvalitetssystem
  • miljösystem

Bedömning utförs i följande fall

  • ny leverantör
  • ny produkt
  • problemleverantör

Ansvar:

Inköpsansvarig har huvudansvar för

  • genomförande av leverantörsbedömning
  • underhåll av leverantörsregister
  • uppföljning

Genomförande:

Bedömningen ges i form av en gradering från A-D

A – Godkänd huvudleverantör
B – Alternativ leverantör
C – Leverantör under observation
D – Underkänd leverantör

Bedömningen inkluderar ekonomi, kvalitet, service och leveransvillkor. Bedömningen görs antigen utifrån besök hos leverantör eller erfarenhet och historik. Eventuella avvikelser rapporteras på förbättringsrapporten.