3.2 Anställningsavtal

En enkel personalöversikt med samtliga anställda i din verksamhet.

På personalöversikten får du en överblick gällande hur många anställda det är i verksamheten och när de anställdes. Du får en automatisk påminnelse när tex. en provanställning, visstidsanställning eller vikariat går ut. Översikten ger dig i realtid information om hur det ser på din verksamhet och gör personalplaneringen lättare och mindre tids- och resurskrävande.

Det är superenkelt. Tryck här!

Ledningen/verkstadsansvarig ska ha kunskap om vilka ingångna avtal som finns.