3.3 Anställningsavtal

Anställningsavtal är ett avtal som reglerar samarbetet mellan arbetsgivare och anställd.

För att öka tryggheten för både anställd och arbetsgivare skall anställda ha ett anställningsavtal som reglerar arbetsuppgifter, lön och arbetsvillkor. Det är ett mycket viktigt dokument eftersom det styr den anställdes förutsättningar på arbetsplatsen.

Uppmuntra gärna den anställda att ta avtalet hem för lösning innan signering.  Förklara avtalet och förtydliga eventuellt oklarheter.

Kollektivavtal?
En hänvisning till ett kollektivavtal i anställningsavtalet lugnar alla. Om du använder KlarOKs förslag på anställningsavtal är där under anställningsvillkor möjlighet för att ange vilket kollektivavtal ni har.

Förtydliga dessa punkter muntligen:

  • Arbetstid
  • Övertidsersättning
  • Semesterdagar?

Skriv in allt ni kommit överens om i avtalet
Allt som ni kommer överens om, som är speciellt just för den nya anställningen, bör skrivas in i anställningsavtalet under övrigt.

Är ni nöjda?
Det är viktigt att både parter är nöjda vid signering av avtalet.

 

 

 

 

Antigen hittade du den redan i avsnitt 3.2. Eller också kan du ladda ner den här!