4.1.1 Årlig skyddsrond och riskanalys med laglista