4.1.1 Årlig skyddsrond inklusive SBA brandrisk

Där finns krav på skyddsrond 4 ggr/år. De behöver dock inte vara lika omfattande varje gång. Därför har vi delat upp blanketterna på en enklare SBA  skyddsrond som kan utföras 3 gånger om året, SAM skyddsrond för verkstäder med personalansvar och en mera omfattande skyddsrond som skall göras en gång / året. Den omfattande skyddsrond inkluderar SAM, SBA, laglista och riskanalys.

Vi rekommenderar därför att du börjar med den mera omfattande checklistan för att ha underlaget till SBA och SAM. Resten av året kan du använda den enklare checklistan som du hittar under respektive avsnitt i KlarOK.

 

Skriv ut checklistan. Sätt av några timmar till denna uppgiften.

Varje avsnitt i checklistan är grundat på ett lagkrav. De krav som inte är aktuella för dig hoppar du över och bockar i rutan “ej aktuellt”.

Varje punkt riskanalyseras med siffror 1-5 där 1 är lägst och 5 är högst.

De punkter som behöver åtgärd kan du ta med i ledningens genomgång i avsnitt 1.3 där förbättringsarbete och lagkrav behandlas.

Brandskyddsprodukter

Skyltar