4.1.2 SAM

Det systematiska arbetsmiljöarbetet regleras även via den stora checklistan i avsnitt 4.1.1 samt på ledningens genomgång och i arbetsmiljöpolicy i avsnitt 6.2.

Första gång du börjar på ditt systematiska arbetsmiljöarbete skall du använda den mera omfattande blanketten i avsnitt 4.1.1 som inkluderar SAM, SBA, laglista och riskanalys. De övriga 3 gånger om året kan du nöja dig med denna lite förenklade SAM listan.

Om du inte har personalansvar kan du hoppa över detta avsnitt.