4.1.3.1 SBA – Fakta om arbetsplatsen

Systematisk Brandskydds Arbete kallar vi härefter SBA. Fakta om arbetsplatsen är en enkel översikt med namn och kontaktuppgifter på VD och de som arbetar i brandskyddsorganisationen.

SBA är en viktig och kanske den största del i ditt kvalitetsarbete. Vi har därför valt att dela upp det i 9 delpunkter som SBA skall innehålla. Du kommer uppleva att när det bryts ner i små delar är du klar med hela ditt SBA arbete inom kort. Vi kommer guida dig genom nedan 9 punkter. Vi hoppas att din slutsats när du är klar med SBA blir följande: “det var jo inte så farligt”!

4.1.3.1. Fakta om arbetsplatsen
4.1.3.2 Brandskyddsorganisation
4.1.3.3 Utbildning och övning
4.1.3.4 Brandskyddsregler
4.1.3.5 Byggnadstekniskt brandskydd
4.1.3.6 Brandrisker
4.1.3.7 Larmrutiner
4.1.3.8 Brandskyddskontroll/Kontrollblad
6.2        Brandskyddspolicy

 

 

Fyll i samtliga fält. Om VD både är brandskyddsansvarig och Byggnadsansvarig i form av fastighetsägare skriver du samma namn i alla tre fälten. Kontaktpersonen för tillsyn kan vara delegerad till någon annan i verksamheten – eller vara samma som ovanstående. Det står fritt att välja vem ni väljer till dessa ansvarsområden. Dock måste det informeras om att VD altid är ytterst ansvarig för verksamhetens SBA.