4.1.3.3.1 Utbildning och övning – blankett

Denna blankett använder du för att redovisa utförda och framtida planerade SBA utbildningar i verksamheten.

Ett exempel kan se ut så här:

Namn: Peter Persson

Nästa övning: HLR

Datum (för utbildning): 2019-10-02

Godkänd (fylls i efter genomförd utbildning)

Påminnelse: Sätt en påminnelse ca 1 månad innan planerat utbildning för personalplanering mm.

Vid ett tillsyn skall du visa upp översikten och redovisa för utbildningar som är utförda och när nästa skall genomföras.