4.1.3.7 Alarm Routines

Kapitel 4 – Lagar och föreskrifter – SBA –Arbetsgivarkrav –Larmrutiner.
SYFTE:  Verkstaden ska känna till och uppfylla lagkrav som berör verksamheten. 

Verkstaden ska kanna till, tillämpa och kunna uppvisa för 3PK att verksamheten uppfyller lagen om Systematiskt brandskydd.

Hjälp för dig

Del 7 i brandskyddsarbetet är larmrutiner. Tänk på följande när du sätter dina larmrutiner:

  • All personal skall ha kännedom om larmrutiner och larmens funktion.
  • Larmrutinerna skall följas och larmet skall testas regelbundet.
  • Var och en ansvarar för att fönster och dörrar till tjänsterummet är stängda och låsta när man lämnar arbetsplatsen för dagen.
  • Den som lämnar kontoret efter stängningstid förvissar sig om att inte någon kollega är kvar. (OBS” Gäller även lunchtid)

Förslag 

Larmrutin
Räddningstjänsten larmas via larmnummer 112. Bevara lugnet och uppge därefter följande:

  • Ditt namn
  • Företagets namn och adress.
  • Tala om vad du vet om det inträffade.
  • Om det finns några skadade eller speciella risker.
  • Meddela om/var någon möter upp räddningstjänsten.
  • Ange ditt telefonnummer.

Behöver du första hjälpen utrustning?