4.1.3.8 SBA – Brandskyddskontroll

Det är ett antal punkter du skall kontrollera 4 gånger om året. Kontrollpunkterna är enkla och görs i checklistan som finns bifogad.

Helt enkelt är det för att ditt brandskydd måste kontrolleras enligt en fastställd kontrollplan. Dina kontrollpunkter ingår checklistan i detta avsnitt.

Skriv ut formuläret och anteckna i systemet datum för utförandet. Nästa kontroll bör göras om 3 månader.