4.2.2 Miljöutredning – Kemikalielista

Det ska finnas en kemikalielista på kemikalier som förbrukas. Den ska innehålla den mängd som förbrukas per år och farlighetsgrad. Säkerhetsdatablad skall finnas där kemikalier förvaras.

En samlat lista på kemikalier som förbrukas. Den ska innehålla den mängd som förbrukas per år och farlighetsgrad. Säkerhetsdatablad skall finnas där kemikalier förvaras.

Enligt miljöbalken skall tillverkare och importörer informera om sina kemiska produkter genom säkehetsdatablad. Du kan därför kontakta din leverantör för att få databladet. Alternativt ladda ner från internet. Skriv ut dem och förvara dem i en pärm i närheten av ditt kemikalieskåp. På listan skall du ange farlighetsgrad. Den hittas på säkerhetsdatabladet. Nedan ser du ett exempel.

Kemikalier
Lacknafta

Förbrukning per år:
50 Liter

Farlighetsgrad
H304 (Kan vara dödligt vid förtäring)