4.2.3 Miljöutredning – Riskbedömning kemiska ämnen

Detta är ett förslag till ett arbetssätt som kan passa för vissa hanteringar kemikalieprodukter. Ibland kan man bedöma hela grupper av ämnen samtidigt. Om arbetet innebär att kemiska reaktioner sker och nya ämnen bildas behövs oftast en mer utvecklad modell.

För att skaffa sig en uppfattning om riskerna med de förekommande farliga kemiska ämnena så att man förstår i vilka situationer de medför skada.

 

Använd denna lista som rekommenderas av arbetsmiljöverket.