4.2.4.2 Miljöutredning – Femårsbesiktning Oljeavskiljare

Du skall boka en femårsbesiktning av din oljeavskiljare. Den ska utföras av ett ackrediterat företag eller av ett företag som bedöms ha motsvarande kunskap

 

Enligt SS-EN 858 skall där utföras en Femårsbesiktning av din oljeavskiljer.

Det ackrediterade företag kommer kontrollera följande punkter:

1. Systemets täthet
2. Hållfasthetsmässigt skick
3. Inre beläggningar, om sådana finns
4. Skick på inbyggda delar, till exempel koalesatorn
5. Skick på elektriska enheter och komponenter
6. Kontroll av inställning för automatisk avstängningsenhet

Du skall endast fylla i datum för kontroll i ditt formulär och påminnelse till nästa gång. Om du redan har utfört en kontroll för mindre än 5 år anger du datumet för när kontrollen utfördes och räknar 5 år fram i tiden från den dagen.