4.3 Tillämpning av ARN

Verkstaden måste följa beslut i ARN för att bli godkänd bilverkstad enligt denna kravspecifikation. Detta gäller pågående ärenden och ärenden 2 år bakåt i tiden. Granskning om verkstaden har fällts i ARN. 3PK kontrollerar den senast publicerade ”Svarta listan” från tidningen Råd och Rön och undersöker om verkstaden finns med på listan. Information på www.radron.se. Finns inte verkstaden med på listan är den OK. Finns verkstaden på listan behöver man redovisa vilka åtgärder man tagit för att korrigera.

Du skall ladda hem den senaste upplagen av verkstadens reparationsvillkor. Om du inte redan har gjort den kan du hitta dem på:

http://www.fordonsverkstader.se/for-vara-medlemmar/vilka-material-finns/.

Verkstaden måste följa beslut i ARN för att bli godkänd bilverkstad. Detta gäller pågående ärenden och ärenden 2 år bakåt i tiden. 3PK kontrollerar den senast publicerade ”Svarta listan” från tidningen Råd och Rön och undersöker om verkstaden finns med på listan. Information på www.radron.se.

Fyll i blanketten. Om du finns med på svarta listan” från tidningen Råd och Rön  behöver du redovisa vilka åtgärder du tagit för att korrigera.