51300-alu_skylt_Nödut-Vänster-300x150mm-MEGA_KlarOK