6.2.4 Policy – Användning av sociala medier

Verkstaden ska ha ett dokumenterat regelverk hur företaget och personalen förhåller sig till etik och moral. Det skall dokumenteras hur och när användandet av publika medier på arbetstid ska/får ske. Ledningen ska säkerställa att könsrelaterade diskrimineringar ej förekommer. I dokumenten ska det framgå var gränsen går att använda sig av företagets namn i sociala medier i och utanför arbetstid. Branschen rekommenderar att privata telefoner endast används på raster och icke arbetstid. Skriv gärna ut era policys och spara i pärm nr 6: Personalpärm. Varje enskild anställd skall signera ett exemplar av bolagets policy vid anställning.

Genom ditt anställningsavtal är du bunden av tystnadsplikt angående förhållanden som du har fått kännedom om genom din anställning. Utlämnade av information som kan komma skada arbetsgivaren omfattas av tystnadsplikten. Kritik mot din arbetsgivare måste först lösas internt. Att gå till sociala medier och kritisera din arbetsgivare utan att denna haft möjlighet att rätta till missförhållanden utgör ett brott mot anställningsavtalet. Röj aldrig information om enskilda fall, ärenden eller företag som du erhållit i din anställning. Respektera dina arbetskamraters integritet – använd inte deras kunnande och referera inte till en viss person utan att informera denna. Kommentera aldrig någon nedsättande, var alltid korrekt och använt sunt förnuft. Även om ditt svar är riktat till en viss person så kommer det att läsas av många andra. Publicera aldrig kränkande personuppgifter. Var tydlig så att du i dina aktiviteter uppfattas som privatperson och inte som en representant för företaget.