6.2.7 Policy – Brandskydd

Genom att bedriva ett kontinuerligt systematiskt brandskyddsarbete skall vi ha kunskap om hur vi förebygger bränder samt veta hur vi agerar vid en brand.

Brandskyddsarbetet är en del i det interna arbetsmiljöarbetet och dess omfattning regleras utifrån riskbilden och de lagkrav som ställs på företaget.