6.2.1 Policyregler, etik och moral

Verkstaden ska ha ett dokumenterat regelverk hur företaget och personalen förhåller sig till etik och moral. Det skall dokumenteras hur och när användandet av publika medier på arbetstid ska/får ske. Ledningen ska säkerställa att könsrelaterade diskrimineringar ej förekommer. I dokumenten ska det framgå var gränsen går att använda sig av företagets namn i sociala medier i och utanför arbetstid. Branschen rekommenderar att privata telefoner endast används på raster och icke arbetstid. Skriv gärna ut era policys och spara i pärm nr 6: Personalpärm. Varje enskild anställd skall signera ett exemplar av bolagets policy vid anställning.

Det är ett dina riktlinjer för att styra dina beslut och nå dina verksamhetsmål.

För att skapa trygghet, och undvika pinsamma och för att lagen ibland kräver det.

Plötsligt uttalar sig en medarbetare på facebook helt felaktigt om ditt företag, eller han pratar privat under stora delar av sin arbetstid. Det finns många potentiellt pinsamma situationer, och det går förstås aldrig att gardera sig mot allt.

En nyanställd funderar över klädkoden. Får han gå och handla på systembolaget iklädd arbetskläder?

Vissa policyer är det lag på att man måste ha. Till exempel ska alla företag som har tio eller fler anställda ha en arbetsmiljöpolicy. Ibland kan det också vara inskrivet i kollektivavtalet att ni måste ha en viss policy.

För att bli godkänd i detta ledningssystem behöver du ha policy för:

  1. Etik och Moral
  2. Användadet av publika medier på arbetstid
  3. Diskriminering
  4. Användningen av sociala medier
  5. Privata telefoner
  6. Arbetsmiljöplicy
  7. Brandskyddspolicy

Vi hjälper dig med exempel för varje del – så oroar dig inte. Det är snart klart!

Vi utgår från att alla anställda är bra på det de gör. Med den utgångspunkten blir det naturligt att visa samma respekt och ge varandra samma bemötande som en själv förväntar sig. Vi arbetar i god ordning och verkar för att genomföra ledningens beslut även om jag personligen tycker något annat. Det bästa bidraget vi kan ge företaget och alla anställda är en positiv utveckling och att vi sköter vår verksamhet professionellt. Vi låter inte vårt handlande påverkas för att få egna fördelar eller undvika obehag. Vi är lojala med företaget. Vi talar inte illa om varandra och vår verksamhet. Vi skyller inte på enskilda anställda eller ledningen inför utomstående. Vi för en öppen och uppriktig dialog inom företaget och har ett uppriktigt handlande. Jag respekterar min företag och framför mina åsikter på ett sådant sätt så det inte skadar vårt förtroende utåt.