6.3 Personalliggare

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma i din verksamhet och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i branschen.

Den som bedriver fordonsserviceverksamhet skall enligt skatteförfarandelagen § 11 “föra en personalliggare”.

Skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lagen gäller alla med en eller flera anställda som servicerar motorfordon, vare sig det är en bil- lastbils- däckverkstad eller rekonditioneringsanläggning.

Om du vill föra en manuell personalliggare kan den gratis beställas hos Skatteverket. Kontrollera att personalliggaren förs enligt anvisningerna.

Om du har medlem i SFVF eller MRF har du tillgång till upphandlat medlemspris på ett antal olika elektroniska personalliggare. Besök branschorganets hemsida och välj en personalliggare som passar dina behov.

Om du har anställd personal omfattas du av lag om personalbokföring. All personal som är aktiv i garaget för fordonstjänsten måste vara inskriven i bokföringen. Praktikanter och personal från tillfälliga arbetsförmedlingar måste också anges. Om du vill ha ett manuellt närvarosystem måste det vara den officiella boken som beställts gratis från skatteverket. Om du är medlem i SFVF eller MRF, har du tillgång till ett antal olika medlemspriser när det gäller tiden närvaro. Besök SFVFs eller MRFs webbsida för att hitta ett system som passar dina behov.