6.1 Kunskapsmall och utbildningsplan

Verkstaden ansvarar för att den som tilldelas en arbetsuppgift har kunskap och färdighet att utföra arbetet på ett fackmässigt sätt. Kunskap och färdighet bokförs i en kunskapsmall inom verkstaden.

Utbildningsintyg från gymnasieskolans fordonsprogram eller kommunal yrkesutbildning för fordonsprogram 40 veckor är ett kravpunkt. Personalen ska tillsammans ha minst 5 års dokumenterad yrkeserfarenhet av service och reparationer på person- och/eller transport- eller husbilar upp till klass II, 5 ton.

Dokumentation ska finnas på individnivå: Intyg från generalagent, utbildningsportal, erfarenhet, diplom, betyg, certifiering etc.

 

 

Redovisa på individnivå den kunskapsnivå varje enskild anställd innehar. Ladda upp intyg og dokumentation. Planera för nästa utbildning och ange det i skemat.