7.1 Företagsförsäkring för lokaler och verksamhet

Arbetsplatsen måste visa en företagsförsäkring som är anpassad för bilverkstäderna. Den ska vara komplett, som bland annat innehåller skydd för egendom och ansvar för bilverkstäderna.

Företagsförsäkringen kan omfatta bland annat egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring som ersätter vad du kan bli skyldig i skadestånd om någon blir skadad av dina produkter eller tjänster, rättsskyddsförsäkring som täcker advokatkostnader och avbrottsförsäkring som ger ersättning för uteblivna intäkter vid driftstopp.

Utan försäkring saknar du skydd mot exempelvis skador, olyckor, sjukdom, brott, brand – eller skadeståndskrav om du råkar göra ett misstag i verksamheten.

Om du redan har en företagsförsäkring kan du ladda upp ditt försäkringsbrev i blanketten och ange datum när du vill se över den innan förlängning. Ofta är det 3 månader innan perioden går ut. Det är en bra idé att varje år se över ditt skydd så det är anpassat din verksamhet just nu och dina behov. För att hitta rätt försäkring gäller det att undersöka villkor och priser hos försäkringsbolag, försäkringsmäklare och banker. Vissa erbjuder ett paket av företagsförsäkringar. Tillhör du ett branschförbund kan det finnas speciella försäkringserbjudanden via dem.