7.10 System för arbetsorder och faktura

Det är ett krav omkring din digitala hantering av arbetsorder och fakturering. Du måste ha en arbetsorder för varje reparationsuppdrag. Samtliga protokoll från uppmätningar ska bifogas arbetsordern. Arbetsorder ska sparas i minst 3 år. Fakturor skal sparas i 7 år.