7.11 System för reparationsvillkor personbil

Du skall lägga fram senaste utgåvan av branschöverenskommelsen verkstadens reparationsvillkor synlig och lätttilgänglig för kund. Du skall dessutom garanterar att du följer villkoren.

Läs igenom kraven och kontrollera att du arbetar enligt dem. Lägg fram ett exemplar i kundmottagningen som kunden kan läsa.