7.2.1 Kalibrering och kontroll av utrustning

Lokaler och utrustning ska vara avsedda för verksamheten bilverkstad för att kunna utföra fackmässiga reparationer. Om AC-arbeten utförs ska gällande certifikat kunna uppvisas.

Kalibrering testar med hjälp av specialutrustning dina verktygs noggrannhet. Det är viktigt eftersom många av dina verktyg är precisionsredskap som säkerställer  rätt dragning. Tex skall dina momentnycklar ha hög repetitionsnoggrannhet under lång tid. För att säkerställa det måste den kalibreras med jämna mellanrum, minst en gång om året och oftare om nyckeln används mycket.

Mätinstrument måste vara tillförlitliga och bör därför kalibreras. Det är precisionsredskap som säkerställer kvalitet även vid hög repetitionsnoggrannhet under lång tid.

För att få tillförlitliga mätinstrument ska man regelbundet kalibrera dem hos ett kalibreringslaboratorium. Kalibreringslaboratoriet jämför mätinstrumentet med ett korrekt mått, det vill säga en spårbar normal.

 

 

Skapa en lista över verktyg avsedda för verksamhetens för att utföra fackmässiga reparationer och serviceuppdrag. Ladda gärna upp kalibreringsintyg och andra certifikat.

Om du inte har kalibrerat tex dina luftpåfyllare, ljusinställare och momentnycklar skall du kontakta ett externt företag ackrediterat för uppgiften och dem kalibrerat.

Om du inte vill skanna intyg och certifikat kan du skapa en flik i Bolagspärm för intyg och certifikat.