7.2.2 Företagets specialkompetens

Lokaler och utrustning ska vara avsedda för verksamheten för att företaget skall kunna utföra fackmässiga reparationer. Om AC-arbeten eller andra specialistjobb utförs ska gällande certifikat kunna uppvisas.

Det kan vara glasbyte, AC-reparation, hjulinställning etc.

Ange din specialkompetens och ladda upp ditt intyg. Om du inte vill ladda upp intyget kan du samla det i en pärm.