7.4 System för hantering av Teknisk information

Tillgång till teknisk information
 Verkstaden ska kunna visa tillgång till aktuella publicerade reparations- och serviceanvisningar framtagna av fordonstillverkarna för de märken som verkstaden jobbar med. Aktuella publicerade reparations- och serviceanvisningar från fordonstillverkarna för de märken verkstaden arbetar med ska kunna uppvisas. Verkstaden ska kunna uppvisa att den är registrerad användare och har åtkomst till tillverkaranvisningar för de märken de arbetar med. Verkstaden ska kunna uppvisa tillgång på fordonstillverkarens aktuella publicerade reparations- och serviceanvisningar.

Förutom eventuella egna diagnos- och reparationssystem ska du som verkstad kunna uppvisa att du är registrerad användare och har åtkomst till fordonstillverkarkarnas elektroniska reparationsanvisningar och verkststadsinformation, för de märken du arbetar med.

Länkar finns på sidan 3 i GBV dokumentet.www.softbridge.se www.ati-info.se

Systemet som ger dig tillgång till aktuella publicerade reparations- och serviceanvisningar framtagna av fordonstillverkarna för de märken som du arbetar med.

Fyll I de onlineverktyg du använder idag. Tex. Autodata, softbridge, ato-info.

Tänk på att vissa av systemen som man kan  prenumererar på, inte har 100 procent beskrivet hur alla operationer ska utföras. Dessutom saknas bilder som är nödvändigt för att inte diskriminera dyslexi.