7.5 System för hantering av planeringssystem

Planeringssystemet ska kunna skapa en arbetsorder eller ett kostnadsförslag för att kunna bokas i systemet. Systemet ska innehålla bilägare och fordonsdata. Planeringssystemet ska finnas digitalt tex. DMS, Word, Excel etc.

Verkstadsplaneringssystem är väldigt enkelt att arbeta med, både för montören och planeraren och ger en mycket bra överblick över verkstaden i dåtid, nutid och framtid.

Samtidigt som det är enkelt att planera in uppdrag, är det också enkelt att hitta lämpliga tider när du har kunden i luren. Verktyget söker upp rätt tid utifrån kundens tider och dina tillgängliga resurser. Genom att det finns en koppling mellan orderskapandet och verktyget minimeras dubbelarbete och risken för felbokningar av kritiska resurser som liftar och specialverktyg.

Om du vill uppfylla kraven i Godkänd Bilverkstad måste du faktisk skaffa ett digitalt system.

Om du inte har ett digitalt planeringsverktyg idag kan du börja enkelt med Word eller excel. Om du vill få ett lite mera avancerat planeringsverktyg med hjälpfunktioner vi nämnde i första frågan kan du skaffa ett riktigt DMS system.