7.6 System för inlämning av fordon

Omfattningen av arbetsuppdraget ska överenskommas med beställare/kund. Arbetsordern/beställningen skall signeras av beställare/kund. Om beställare/kund ej är närvarande ska servicerådgivare eller behörig personal notera detta på arbetsorder / beställningen. Vid kontroll skall verkstaden kunna uppvisa signerade arbetsordrar och fakturor på utförda arbeten.

Där finns ett krav att ditt arbetsuppdrag stämmer överens med kundens förväntningar.

Formuler en rutin som är rimlig och stämmer överens med det arbetssätt ni har idag. Evt. med checkpunkter. Det skulle kunde se ut enligt nedan:

Vid inlämning av bil går vi igenom arbetsorder med kund och låter honom signera.

Vi Kontrollera följande med kund:

  1. Låshylsa skall vara tillgängliga på passagerarsätet.
  2. Är takbox eller takräcken avmonterat?
  3. Är bilen tvättat?
  4. Skadenummer vid försäkringsskada?
  5. Kontaktuppgifter till kund