7.7 System för nyckelhantering

Nyckelkvitto ska utlämnas till kund i samband med inlämnad av fordon. Ett digitalt system för nyckelhantering är också godkänt. Säkerhetsskåp av minst klass SS 3492 avsett för fordonsnycklar ska kunna visas. Rutin för nyckelhantering ska kunna uppvisas.

Ledningssystemet har ett krav på att du har både nyckelkvitto och nyckelskåp. Om du inte redan använder det kan du beställa det direkt.

En rutin för hantering av nycklar kan se ut enligt nedan:

Vid inlämning av bil märks nyckel med numrerad kvittens för smidig och säker matchning. Nyckel placeras i nyckelskåp. Vår nyckelskåp uppfyller minsta säkerhetsklass SS 3492. Vi ansvaret för att fordonet inte skadas medan det är inlämnat. Ansvaret vilar på oss så länge vi har bil nycklarna.