7.8 System för tillägsarbete

Dokumentera att ni får godkännande av kund innan tillägsarbete påbörjas. Det kan vara via SMS, signatur eller mail. Där finns digitala system som hjälper till med sådant. Tex Beonode.