7.9 System för serviceprotokoll

Du ska i samband med utlämning av fordon redovisa utfört arbete på arbetsorder och faktura, både skriftligt och muntligt, samt i förekommande fall även redovisa serviceprotokollet. På arbetsorder ska det finnas en kryssrutan eller motsvarande att fylla i med texten: Muntlig genomgång av utfört arbete med beställaren.

3PK kommer kontrollera arbetsordrar och fakturor samt serviceprotokoll. Visa 3PK arbetsorder och faktura som uppfyller kraven.