8.1 Stickprovskontroller på utfört arbete

5  stickprov per tekniker / år skall utföras. Av dessa 5 kan 3 stycken stickprov utföras internt (dock ej av utföraren själv) och 2 stycken skall utföras av 3PK.

Om du är enmansverkstad kan du utföra och dokumentera 3 egenkontroller per. 2 externa kontroller skal utföras av avtalad 3PK / år.

De interna stickprov skall redovisas digitalt vid den årliga kontrollen till 3PK.

Du skall anlita en 3PK att utföra minst 2 oannonserade stickprovskontroller. Om 3PK upptäcker avvikelser vid stickprovskontrollerna ska du rätta till felen och upprätta en handlingsplan. Tänk på att kontrollant som utför stickprov inte får vara samma person som utför årlig kontroll.