8.2 Årlig kontroll av Godkänd Bilverkstad

Tillfället när  3PK granskar och kontrollera ditt ledningssystem. Skicka gärna en systeminbjudan  till 3PK innan besök så de kan förhandsgranska ditt ledningssystem.