88308_Kärra-Heta-Arbeten-Ink-Handske-Brandfilt_KlarOK