8888_Brandfilt-1800x1200mm-hård-förpackning_KlarOK