Har du tydliga policys?

Har du tydliga policys?

Hur använder du dina policys? Ligger de längst ner i mappstrukturen eller i personalpärmen utan att läsas? I så fall delar du upplevelsen med många andra. Vad är det som gör att en del policyer aldrig blir lästa? Varför upplevs de som en plåga och ett dåligt samvete i stället för en positiv instruktion? Hur skriver man en policy som faktiskt känns aktuell och äkta som någon vill läsa? Här får tips till att göra dina tips tydliga.

En otydlig policy blir en oläst policy. Ofta används generella formuleringar som ”sund arbetsplats” och ”förebygga risker” kombinerat med att vi skall ”aktivt verka för”. Resultatet blir väldigt svårt att greppa. Vad betyder det? Hur vill du mäta det? Hur vill du skapa en sund arbetsplats och hur mycket är ”aktiv”? Hur aktiva skall vi vara för att arbetet ska räknas som aktivt? Känner du igen dig? Det är egentligen fina mål. Problemet är att det inte finns något konkret i formuleringen. Hur vill du skapa en socialt, fysiskt och psykiskt sund arbetsplats? Många policyer har tillkommit ”bara för att”. De finns bara för att de ska finnas, och ingen har lagt ner energi på att de ska ge någon effekt. Om du i stället använder formuleringar som: 

Exempel 1
” Vi följer kvartalsvis upp på vårt systematiska arbetsmiljöarbete på ledningens genomgång.” 

Här erbjuder du både ett tydligt tidsintervall och en struktur. Du besvarar frågan vem som gör det och hur ofta det skall utföras.   

Exempel 2
”Vi vidtar de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats genom att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras på vår avvikelsesrapport och utreds så att vi kan förhindra upprepning.” 

Här ger du instruktioner om hur din personal skall agera om de upplever en olycka eller ett tillbud. En klar instruktion. 

Exempel 3
”Upplever du att någon bryter mot denna policy är det viktigt att du hjälper oss uppmärksamma detta genom att prata med din närmaste chef.

I exemplet ovan erbjuder du tydlig, konkret instruktion om vem din personal skall vända sig mot om någon bryter på policyn. En tydlig anvisning om vad som förväntas av den anställde.

Om KlarOK

KlarOK är systemet som ser till att din verkstad blir dokumenterad på rekordtid.

  • Om du skall sälja din verkstad kan du med KlarOK enkelt visa att all dokumentation finns på plats och att verkstaden är ett säkert köp.
  • Om du skall köpa en verkstad kan du med KlarOK snabbt se om företaget har vad som krävs för att överleva.

Kontakta oss för att få en gratis demo på 15 minuter. Det kan spara dig många tusenlappar, grått hår och sköna hemmakvällar.

Vill du också göra din verkstad mer lönsam eller bli snabbt klar och OK för Godkänd Bilverkstad?

KlarOK tar dig från noll till alla dokument du behöver. Du får snabb hjälp, full koll och ro i sinnet. Så att du kan jobba med viktigare saker.
JUST NU

Ackrediterat system. Stöds för snabb revision av: