Kvalitetssäkrad Skadeverkstad

KlarOK för Kvalitetssäkrad Skadeverkstad - enligt nya riktlinjer 5.6

KlarOK Skadeverkstad hjälper dig bli klar för Kvalitetssäkrad Skadeverkstad på rekordtid, utan att behöva använda dyra konsulttimmar

KlarOK är marknadens enklaste sätt att leva upp till riktlinjerna för kvalitetssäkrad skadeverkstad 5.6. Systemet ger dig löpande uppdateringar av lagar, regler och branschkrav. Och hjälp till att leva upp till dem rent praktiskt. Genom KlarOKs påminnelser vet du alltid att du har koll och allt är i god ordning. På det viset kan du både sova gott och spara onödigt pappersarbete.

Om du också har Godkänd Bilverkstad kan du lägga in dokumentationen i KlarOK och spara bort dubbelarbete och dubbla stickprov mm. Ett enda system automatiserar arbetet med två certifieringar.

Guiden hjälper dig göra arbetet i rätt ordning och i lagom stora portioner. Den är upplagd för att du skall gå i mål så snabbt som möjligt.

Hantera anställningsavtal så allt blir korrekt. Påminner dig i tid när tillfälliga avtal och provanställningar måste uppdateras.

Spara samarbets- och leverantörsavtal centralt och ha full koll på när det är dags att omförhandla för bättre villkor eller priser.

Slutavsyn för att tillfredsställa försäkringsbolagens krav på dokumentation. Kan fyllas i med mobiltelefonen.

Gör guld av dina avvikelser. Fånga upp återkommande fel och bygg nya smarta sätt att spara bort backjobb och kundklagomål. Se hur din verksamhet bli vassare varje kvartal. Du får stabilitet för att växa rejält!

Funktionen för oljeavskiljare ger dig automatisk avisering när det är dags för inspektion/tömning. Samtidigt blir allt protokollfört så besökande myndighet ser att du har god ordning.

Håll koll på interna stickprov automatiskt. När den automatiska påminnelsen kommer genomför du stickprovet direkt i din mobil. Eller skriver ut ett protokoll för att kryssa i kontrollen med penna.

Ha full koll på att din utrustning är kalibrerad och av vem. Du hanterar alltifrån stora saker som besiktning av liftar som kalibrering av momentnycklar. Du har allt samlat och dokumenterat.

Funktionen för kemikalielista löser din huvudvärk vid tillsynsbesök. Det syns att du har god ordning.

Kompetensfunktionen ser till att du vet vem som har utbildning och certifikat för vad. Och när uppdateringar behövs.

Den inbyggda laglistan ger dig information om vilka lagar och regler som gäller dig – och hur du rent praktiskt uppfyller dem.

Hjälper dig hålla reda på nyckeltalen för ledtid, kundnöjdhet och kvalitet.

Funktionen för personalmöten hjälper dig komma ihåg att hålla dem regelbundet. Den hjälper dig få med alla viktiga punkter och ser till att mötet blir protokollfört. Så du kan visa att ni har ordning och reda.

Policys ser till att din vilja är tydlig även när du inte är på plats. Olika policys är ett krav i många verksamheter. Med KlarOK får du lagprövade förslag på vad du kan skriva när det gäller sociala medier, mobiltelefonanvändning, likabehandling och annat som annars kan bli en onödig huvudvärk.

Hjälper dig beskriva hela flödet från mottagning av fordon till återleverans till kund.

Dina rutiner är det som gör att du är framgångsrik oavsett vem som bemannar arbetsuppgiften. KlarOK hjälper dig komma ihåg att uppdatera dem i tid så de fungerar på riktigt.

Du får automatisk påminnelse när det är dags för att utföra skyddsrond. Du kan gå runt på hela företaget och fylla i protokollet i din mobiltelefon. Eller skriva ut protokollet och kryssa i med en penna. Det viktiga är att du hittar det som måste göras. Systemet protokollför ronden så du kan visa att du uppfyller lagen.

Du får hjälp att bygga upp hela din brandskyddsorganisation. När det är klart får du automatiska påminnelse när det är dags för att utföra uppdatera eller utföra brandsyn. Du kan gå runt på hela företaget och fylla i protokollet i din mobiltelefon. Eller skriva ut protokollet och kryssa i med en penna. Systemet protokollför arbetet så du kan visa att du uppfyller lagen.

Du får automatisk påminnelse när det är dags för att kontrollera arbetsmiljön. Du kan gå runt på företaget och fylla i protokollet i din mobiltelefon. Eller skriva ut det och kryssa i med en penna. Det viktiga är att du hittar det som måste göras. Systemet protokollför arbetet så du kan visa att du uppfyller lagen.

Utbildningsplanen håller reda på när kompetenser måste förnyas. Du kan planera vilka utbildningar olika personer skall genomföra framåt.

KlarOKs påminnelser gör så att du kan släppa mängder av uppgifter ifrån dig och ändå ha full koll. Genom planeringslistan ser du vad som behövs framåt. En gång i veckan får du en mailpåminnelse om det är något som är nära företstående. Så du slipper fylla din egen kalender med alla saker som lagen kräver av en verkstad.

Du kan bjuda in en kvalitetsrevisor, brandmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen eller Miljö & Hälsa att fjärrgranska dig. Det sparar ofta dyra tillsynsbesök.

Enkelhet 95%
Prisvärt 98%
Snabbhet 89%
Användbara förslag 100%
5/5

"Skönt att ha full koll och allt samlat på en plats!"

5/5

"Jag blir snart ensam ägare av verkstaden och har haft stor nytta av KlarOK. Jag slipper oroa mig för att jag missar något viktigt"

5/5

Så här snabbt kan du förbereda Kvalitetssäkrad  Skadeverkstad

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Oftast på kortare tid än en vecka!

Eller 699 kr/månad vid kvartalsvis fakturering.

 

Boka en gratis genomgång

Karolin visar dig hur systemet fungerar och du kan se vad det kan göra för din verksamhet.