Tillsynsbesök

"Jag var beredd att få ta ner skylten"

Publicerad: 16 Juni 2022

Vegby Bilverkstad är en liten verkstad som inte tidigare fått tillsynsbesök. Nervositeten var därför på topp när beskedet om tillsyn kom.

”Jag var beredd att få ta ner skylten!” säger ägaren Patrik, med glimten i ögat.

Känslan är inte ovanlig. De flesta är nervösa vid ett första tillsynsbesök. Men Patriks oro var obefogad.

Vi intervjuar miljöinspektören som precis avslutat tillsynen hos Vegby Bilverkstad. Hennes dagliga arbete gå ur på att hjälpa kommunens företag att uppfylla miljöbalkens bestämmelser, oavsett om de är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Hon berättar att ett bra samarbete är viktigt, att kommunen har förståelse för verksamheten och hur deras vardag och rutiner ser ut. Även om kommunen är en tillsynsmyndighet så anser hon att de kan ses som samarbetspartner:

”Vi på miljökontoret fungerar som en hjälp och stöd för företagare och pekar inte bara på hur det ska vara.”

Med en bra dialog kan verksamheterna i kommunen få hjälp när det behövs. Kommuner varierar ofta inriktningen på besöken årsvis:

”Inspektionerna ser inte likadana ut från år till år. Vi har ofta olika fokusområden, inte bara en allmän tillsyn. För 2022 är fokusområdet i vår kommun avfall”  berättar inspektören.

Patrik på Vegby Bilverkstad har arbetat med systemet KlarOK sedan 2019, för att uppfylla lagar, regler och miljökrav. När han fick information om tillsynsbesöket bjöd han in inspektören för en förhandsrevision av verkstaden, i systemet.

Ett förstabesök kan vara lite nervöst för både verksamhet och inspektör. ”Utan förhandsinsikt vet man inte riktigt vad man kan möta” berättar inspektören. ”Jag fick jag snabbt en god inblick i verksamheten eftersom jag kunde förhandsgranska den i verkstadens stödsystem.”

Tillsynen på Vegby Bilverkstad slutade bra. Det blev ett trevligt och effektivt besök. Patrik kunde såklart behålla skylten uppe och kommunens inspektör fortsätter vidare till andra anläggningar för att utföra miljötillsyn.

Fakta från en medelstor svensk kommun

  • Bilverkstäder får besök i intervall mellan 3-5 år beroende på verkstadens storlek, behov och placering, t ex vattenskyddsområde.
  • Bilvårdsanläggningar med fler än 5 000 tvättar per år får besök varje år. Annars med 3 till 5-årsintervall, beroende på anläggningens behov och placering.
  • Ett tillsynsbesök på en mindre anläggning utförs med timdebitering. Timdebiteringen startar vid förberedelsen till inspektionen. Varje påbörjad halvtimme debiteras.
  • Timtaxa: 1 026 kr  (2022) – en billig timtaxa jämfört många andra kommuner

 

Fakta om KlarOK

  • Ledningssystemet KlarOK i en bilverkstad eller bilvårdsanläggning fungerar som ett kvitto på ordning och reda i företaget.
  • Tillsynsmyndigheter över hela landet uppskattar systemet eftersom tillsynsbesöken blir enklare och KlarOK sparar tid genom den tydliga förhandsinformation som verkstäder och bilvårdsanläggningar kan bjuda in till.
  • Verkstaden eller anläggningen får struktur, kontroll och systematik i arbetet inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brandskydd i KlarOK.
  • Systemet har blivit känt som ”Motorvägen till Godkänd Bilverkstad”.

 

Verkstadskedja?
KlarOK multi-site sparar upp till 90% av kostnaden
för årlig kontroll i Godkänd Bilverkstad
.

Om KlarOK

KlarOK är systemet som ser till att din verkstad blir dokumenterad på rekordtid.

  • Om du skall sälja din verkstad kan du med KlarOK enkelt visa att all dokumentation finns på plats och att verkstaden är ett säkert köp.
  • Om du skall köpa en verkstad kan du med KlarOK snabbt se om företaget har vad som krävs för att överleva.

Kontakta oss för att få en gratis demo på 15 minuter. Det kan spara dig många tusenlappar, grått hår och sköna hemmakvällar.

Vill du också göra din verkstad mer lönsam eller bli snabbt klar och OK för Godkänd Bilverkstad?

KlarOK tar dig från noll till alla dokument du behöver. Du får snabb hjälp, full koll och ro i sinnet. Så att du kan jobba med viktigare saker.
JUST NU

Ackrediterat system. Stöds för snabb revision av: