Intern stickprovskontroll Godkänd Bilverkstad

Hur gör du för att ordna interna stickprov? Så här går det till att klara stickprovskravet inför Godkänd Bilverkstad.

Ett internt stickprov skall göras 3 gånger per år på varje mekaniker.
Hur gör du för att hantera det smart?

Börja med att skriva ned vad som skall kontrolleras, skapa en blankett. Om du jobbar enligt Godkänd Bilverkstad behöver dessa saker finnas med:

 1. Namn på mekaniker, kontrollant och dagens datum
 2. Arbetsorder innehåller kund, fordonsinformation, prisuppgift, beställt arbete?
 3. Signatur av kund på arbetsorder?
 4. Är arbetet utfört tillfredsställande?
 5. Finns det avvikelser på reparationen?
 6. Används lämplig skyddsutrustning för att skydda bilen?
 7. Är serviceprotokollet ifyllt korrekt?
 8. Är tilläggsarbeten noterade på arbetsorder (pris, signatur och klockslag)
 9. Är serviceboken stämplad?
 10. Korrekt nyckelhantering med kvitto och lås nyckelskåp?
 11. Ett fält för andra anmärkningar

Välj ut någon som skall göra kontrollen, kanske du själv eller en annan mekaniker.

Det enda viktiga är att man inte kontrollerar sig själv.

När kontrollen är utförd sätter du in den i en pärm för internkontroll som ni går igenom på nästa personalmöte. Det är en bra idé att prata kring avvikelserna som ni har fått som ”bra information” för ert förbättringsarbete.

Målet med förbättringsarbetet är att skapa små åtgärder eller rutiner som ni alltid gör som konsekvent ”bygger bort” misstag och framtida problem. Med andra ord är denna blanketten värd guld – den hjälper er att höja kvaliteten för att bli bättre än era konkurrenter.

Om du inte vill bygga blanketten själv så har vi en mall som är klar. Fyll i din epost så skickar vi den till dig, gratis.