KlarOK säker butik

KlarOK Säker Butik

Många butikskedjor upplever stora förändringar i kundernas köpbeteende, och e-handeln är den främsta drivande kraften. Kundens förväntningar på varumärket styr allt oavsett vilken kanal de handlar genom. Förståelse för dina kunders förväntningar är viktigt eftersom det påverkar deras beslut och deras lojalitet, vilket i sin tur har en direkt inverkan på dina långsiktiga intäkter. Förväntningarna kan handla om saker som sortiment, tillgänglighet i butik, upplevelse, leveranser och kundservice. 

Kedjor med flera spridda butiker kan vara en stor utmaning, och det är viktigt att säkerställa att kunderna får samma upplevelse oavsett vilken butik de besöker. För att hantera denna utmaning krävs verktyg och metoder som möjliggör för kedjan att skalas upp och att alla medarbetare förstår och jobbar efter varumärket och konceptet. Både den lokala chefen och centralt behöver följa upp så att alla butiker möter kraven. Freestyling med egna lösningar från enskilda butiker kan skada varumärket.

Lösningen på dessa utmaningar är tillgång till aktuell och korrekt information och rutiner som skapar trygga och effektiva medarbetare. Alla har samma arbetssätt och checklistor med både lokal och central uppföljning, vilket garanterar att alla butiker uppfyller kundernas förväntningar. Tack vare KlarOK har du hittat en enkel lösning för att hantera dessa utmaningar och säkerställa att din butikskedja fortsätter att växa och trivas.

KlarOK Säker Butik är framtagen speciellt för reservdels- och färgbutiker. Det är en enkel och användarvänlig plattform med ett brett utbud av checklistor och resurser för att hjälpa dig att upprätthålla lagar och regler i din butik.

 

Guiden hjälper dig göra arbetet i rätt ordning och i lagom stora portioner. Den är upplagd för att du skall gå i mål så snabbt som möjligt.

Färdiga förslag på rutiner för inleverans och utleverans

Funktionen för personalmöten, rutin för sjukskrivning och personalköp. Färdiga policys för likabehandling och Etik och Moral. Hantering av anställningsavtal och när de går ut eller behöver förnyas. 

Färdiga förslag på checklistor för öppning av butik, stängning av butik och kundbemötande. 

Färdiga rutiner och checklistor för butikens säkerhet, test av överfallslarm och rutin för att minska stöld.

Spara samarbets- och leverantörsavtal centralt och ha full koll på när det är dags att omförhandla för bättre villkor eller priser.

Gör guld av dina avvikelser. Fånga upp återkommande fel och bygg nya smarta sätt att spara bort backjobb och kundklagomål. Se hur din verksamhet bli vassare varje kvartal. Du får stabilitet för att växa rejält!

Kompetensfunktionen ser till att du vet vem som har utbildning och certifikat för vad. Och när uppdateringar behövs.

Hjälper dig hålla reda på nyckeltalen för ledtid, kundnöjdhet och kvalitet.

Policys ser till att din vilja är tydlig även när du inte är på plats. Olika policys är ett krav i många verksamheter. Med KlarOK får du lagprövade förslag på vad du kan skriva när det gäller sociala medier, mobiltelefonanvändning, likabehandling och annat som annars kan bli en onödig huvudvärk.

Du får automatisk påminnelse när det är dags för att utföra skyddsrond. Du kan gå runt på hela företaget och fylla i protokollet i din mobiltelefon. Eller skriva ut protokollet och kryssa i med en penna. Det viktiga är att du hittar det som måste göras. Systemet protokollför ronden så du kan visa att du uppfyller lagen.

Du får hjälp att bygga upp hela din brandskyddsorganisation. När det är klart får du automatiska påminnelse när det är dags för att utföra uppdatera eller utföra brandsyn. Du kan gå runt på hela företaget och fylla i protokollet i din mobiltelefon. Eller skriva ut protokollet och kryssa i med en penna. Systemet protokollför arbetet så du kan visa att du uppfyller lagen.

Du får automatisk påminnelse när det är dags för att kontrollera arbetsmiljön. Du kan gå runt på företaget och fylla i protokollet i din mobiltelefon. Eller skriva ut det och kryssa i med en penna. Det viktiga är att du hittar det som måste göras. Systemet protokollför arbetet så du kan visa att du uppfyller lagen.

Funktionen för kemikalielista löser din huvudvärk vid tillsynsbesök. Färdiga miljörutiner, 

Den inbyggda laglistan ger dig information om vilka lagar och regler som gäller dig – och hur du rent praktiskt uppfyller dem.

KlarOKs påminnelser gör så att du kan släppa mängder av uppgifter ifrån dig och ändå ha full koll. Genom planeringslistan ser du vad som behövs framåt. En gång i veckan får du en mailpåminnelse om det är något som är nära företstående. Så du slipper fylla din egen kalender med alla saker som lagen kräver av en verkstad.

Enkelhet 95%
Prisvärt 98%
Snabbhet 89%
Användbara förslag 100%

"Under 2020 har vi gått från 4 till 12 anställda, samtidigt som Corona gjorde sitt intåg. Vi har haft fullt upp men tyckte att KlarOK var en prioritering för att få denna nya verksamheten i full fart..”

5/5

"Förslagstexterna i systemet var guld värda, jordnära och verklighetsbaserade. Jag har koll. Ingenting glöms och påminnelserna kommer när det är dags."

5/5

Eller 699 kr/månad vid kvartalsvis fakturering.

 

Boka en gratis genomgång

Karolin visar dig hur systemet fungerar och du kan se vad det kan göra för din verksamhet.