PRO

699 kr per månad
kvartalsvis betalning

799 kr per månad
månadsbetalning
 • Den kompletta lösningen, din digitala konsult som ger dig ordning, ro och tid över till viktigare saker.
 • 10 konton per organisationsnummer
 • Smart startguide
 • Anställningsavtal
 • Avtalshantering
 • Förbättringsarbete
 • Interna stickprov
 • Kalibreringshantering
 • Kemikalielista
 • Kompetenser
 • Laglista
 • Hantering oljeavskiljare
 • Policys
 • Rutiner
 • Skyddsrond
 • Systematisk brandskyddsarbete
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Utbildningsplan
 • Påminnelser
 • Personalmöten
 • Inbjudning fjärrgranskning inför GBV-godkännande
FAVORIT

VIP

895 kr per månad
kvartalsvis betalning

995 kr per månad
månadsbetalning
 • VIP-paketet ger dig allt som PRO har plus det som gör att du växer och kan jobba ännu smartare.
 • Personlig uppstart och genomgång
 • Månadsutbildningar i kvalitet
 • 15 extra konton per organisationsnummer

KEDJA

1 095 per månad
kvartalsvis betalning

1 195 kr per månad
månadsbetalning
 • KEDJA ger dig allt det du behöver när du har flera verkstäder och butiker, inklusive allt det som VIP-paketet har.
 • Funktioner för verkstadskedja
 • Funktioner för butikskedja
 • Butiksfunktioner
 • Lagerhantering