KlarOK PRO

699 kr per månad vid kvartalsbetalning
* rabattavtal SFVF/MRF finns *
 • 5 användarkonton
 • Ackrediterat för GBV
 • Anställningsavtal
 • Underhållsplan & kalibreringsintyg
 • Inbjudningsfunktion för extern granskning
 • Interna stickprov
 • Skyddsrond
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Digitalt avtalsarkiv
 • Avvikelsehantering
 • Kemikalielista
 • Kompetenser
 • Laglista verkstad
 • Ledningens genomgång
 • Oljeavskiljare
 • Organisation
 • Personalmöten
 • Policys
 • Rutiner
 • Utbildningsplan
Populär

KlarOK VIP

895 kr per månad vid kvartalsbetalning
---
 • Allt som PRO-versionen har
 • 15 extra användarkonton
 • Personlig uppstart och genomgång

KlarOK Multi-site

1095 kr per månad vid kvartalsbetalning
 • Allt som PRO-versionen har
 • Gruppöversikt filialers framsteg
 • Grupphantering av rutiner
 • Gruppadministratör
 • Funktioner för reservedelsbutik
 • Laglista butik
 • Leverantörsutvärdering
 • Inleveranser
 • Utleveranser
 • Lagerhantering
KEDJA