Godkänd Bilvårdare

KlarOK för bilvårdare

Branchens samarbetsorgan SFVF har skapat en standard för bilvårdsanläggningar som gör det möjligt att identifiera seriösa företag. Standarden heter Godkänd Bilvårdare. Som kommun, region eller statlig inköpare kan du säkerställa att du har en seriös leverantör genom att ha Godkänd Bilvårdare som ett skallkrav i din upphandling.

Ett seriöst bilvårdsföretag följer gällande lag för anställningar, skatt, moms, miljöskydd systematiskt brand- och arbetsmiljöarbete.  Dessutom har företag som följer Godkänd Bilvårdare försäkringar som täcker upp om något skulle hända ditt fordon under behandling. Företag som frivilligt arbetar enligt branschstandarden har ett aktuellt intyg från Godkänd Bilvårdare i sin kundmottagning.

Guiden hjälper dig göra arbetet i rätt ordning och i lagom stora portioner. Den är upplagd för att du skall gå i mål så snabbt som möjligt.

Hantera anställningsavtal så allt blir korrekt. Påminner dig i tid när tillfälliga avtal och provanställningar måste uppdateras.

Spara samarbets- och leverantörsavtal centralt och ha full koll på när det är dags att omförhandla för bättre villkor eller priser.

Slutavsyn för att tillfredsställa försäkringsbolagens krav på dokumentation. Kan fyllas i med mobiltelefonen.

Gör guld av dina avvikelser. Fånga upp återkommande fel och bygg nya smarta sätt att spara bort backjobb och kundklagomål. Se hur din verksamhet bli vassare varje kvartal. Du får stabilitet för att växa rejält!

Funktionen för oljeavskiljare ger dig automatisk avisering när det är dags för inspektion/tömning. Samtidigt blir allt protokollfört så besökande myndighet ser att du har god ordning.

Ha full koll på att din utrustning är kalibrerad och av vem. Du hanterar alltifrån stora saker som besiktning av liftar som kalibrering av momentnycklar. Du har allt samlat och dokumenterat.

Funktionen för kemikalielista löser din huvudvärk vid tillsynsbesök. Det syns att du har god ordning.

Kompetensfunktionen ser till att du vet vem som har utbildning och certifikat för vad. Och när uppdateringar behövs.

Den inbyggda laglistan ger dig information om vilka lagar och regler som gäller dig – och hur du rent praktiskt uppfyller dem.

Hjälper dig hålla reda på nyckeltalen för ledtid, kundnöjdhet och kvalitet.

Funktionen för personalmöten hjälper dig komma ihåg att hålla dem regelbundet. Den hjälper dig få med alla viktiga punkter och ser till att mötet blir protokollfört. Så du kan visa att ni har ordning och reda.

Policys ser till att din vilja är tydlig även när du inte är på plats. Olika policys är ett krav i många verksamheter. Med KlarOK får du lagprövade förslag på vad du kan skriva när det gäller sociala medier, mobiltelefonanvändning, likabehandling och annat som annars kan bli en onödig huvudvärk.

Hjälper dig beskriva hela flödet från mottagning av fordon till återleverans till kund.

Dina rutiner är det som gör att du är framgångsrik oavsett vem som bemannar arbetsuppgiften. KlarOK hjälper dig komma ihåg att uppdatera dem i tid så de fungerar på riktigt.

Du får automatisk påminnelse när det är dags för att utföra skyddsrond. Du kan gå runt på hela företaget och fylla i protokollet i din mobiltelefon. Eller skriva ut protokollet och kryssa i med en penna. Det viktiga är att du hittar det som måste göras. Systemet protokollför ronden så du kan visa att du uppfyller lagen.

Du får hjälp att bygga upp hela din brandskyddsorganisation. När det är klart får du automatiska påminnelse när det är dags för att utföra uppdatera eller utföra brandsyn. Du kan gå runt på hela företaget och fylla i protokollet i din mobiltelefon. Eller skriva ut protokollet och kryssa i med en penna. Systemet protokollför arbetet så du kan visa att du uppfyller lagen.

Du får automatisk påminnelse när det är dags för att kontrollera arbetsmiljön. Du kan gå runt på företaget och fylla i protokollet i din mobiltelefon. Eller skriva ut det och kryssa i med en penna. Det viktiga är att du hittar det som måste göras. Systemet protokollför arbetet så du kan visa att du uppfyller lagen.

KlarOKs påminnelser gör så att du kan släppa mängder av uppgifter ifrån dig och ändå ha full koll. Genom planeringslistan ser du vad som behövs framåt. En gång i veckan får du en mailpåminnelse om det är något som är nära företstående. Så du slipper fylla din egen kalender med alla saker som lagen kräver av en verkstad.

Enkelhet 95%
Prisvärt 98%
Snabbhet 89%
Användbara förslag 100%
Godkänd Bilvårdare

“Kraven på kvalitet, miljö och tydliga villkor i bilvårdsbranschen ökar. Därför tar vi själva initiativet att ansluta oss till kvalité och miljöledningssystemet Godkänd Bilvårdare, eftersom vi vill att kunder ska känna sig trygga i valet av bilvårdare.”

5/5

"Jag blir snart ensam ägare och har haft stor nytta av KlarOK. Jag slipper oroa mig för att jag missar något viktigt"

5/5

Så här snabbt kan du bli Godkänd Bilvårdare

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Oftast på kortare tid än en vecka!

Eller 699 kr/månad vid kvartalsvis fakturering.

 

Boka en gratis genomgång

Karolin visar dig hur systemet fungerar och du kan se vad det kan göra för din verksamhet.