Avvikelsehantering Godkänd Bilverkstad

Hur gör du för att hantera avvikelser i din verkstad?

 • Hur skapar du en struktur för avvikelser?
 • Hur uppmuntrar du personalen att rapportera?
 • Hur säkerställer du att avvikelser leder till förbättringar i verksamheten?

Gör så här:

Skapa en blankett med följande punkter

 • Datum
 • Beskrivning av avvikelsen
 • Orsak till avvikelsen
 • Kortsiktig lösning
 • Långsiktig lösning
 • Kostnad
 • Ansvarig
 • Rapporterad av
 • Uppföljningsdatum

Välj ut någon som samlar in och ansvaret för avvikelserna

När avvikelsen är inrapporterad sätter du den i en pärm. Gå igenom avvikelserna på nästa personalmöte. Det är en bra ide att prata kring avvikelserna som ni har fått som bra information för ert förbättringsarbete. 

Målet med förbättringsarbete är att skapa enkla åtgärder eller rutiner som ni alltid utför. Dessa nya åtgärder ”bygger bort” misstag och framtida problem. Med andra ord är denna blanketten värd guld;  Den hjälper er att höja kvalitet för att bli bättre än era konkurrenter. 

Gör du detta har du en struktur för hur du hanterar avvikelser, du har en person som är ansvarig för att samla in, och du vet att ni går igenom avvikelserna varje personalmöte. Hela personalen är med och bestämmer åtgärderna. Detta säkerställer att det är roligt att rapportera. Alltsammans grundmurar löpande förbättringar i din verksamhet.

Svårare än så behöver det inte vara.

Om du inte vill bygga blanketten själv så har vi en mall som är klar. Fyll i din epost så skickar vi den till dig, gratis.