Årlig skyddsrond – blankett

Hur fyller jag i blanketten årlig skyddsrond?

  1. Starta med att fylla i företagsuppgifter högst upp.
  2. Varje avsnitt i checklistan är grundat på ett lagkrav. Avgör om avsnittet gäller dig. Första avsnittet handlar om gaser. Om du inte jobbar med gas kryssar du i rutan Ej aktuellt och jobbar vidare med nästa avsnitt. Men sannolikt har du gas i någon form, om inte i svetsning så kanske i AC-arbete.
  3. Jobba igenom varje fråga. Välj om det finns en risk Ja/Nej.
  4. Om det finns en risk får du bedöma hur hög den är. Är det en hög risk väljer du 5, en låg 1. Eller något däremellan.
  5. I nästa ruta förklarar du vad ni gör för att hantera risken. Har du en särskild placering, har ni en särskild rutin? Helt enkelt – vad gör ni för att hantera risken?
  6. Du kommer att upptäcka att vissa saker har ni inte tänkt på – eller vissa saker skulle ni vilja göra bättre. Det är bara bra – det är skjutsar ditt företag framåt. Allt är inte perfekt från början – nu börjar ni uppmärksamma vad som kan göras för att höja kvaliteten och göra arbetsmiljön mer säker.De punkter som behöver åtgärd kan du ta med i ledningens genomgång i avsnitt 1.3. I 1.3 behandlar du förbättringsarbete och lagkrav.
  7. Skriv ut den ifyllda blanketten och ladda upp den i KlarOK.