KlarOK – Hjälp

Få inte panik. Om du har gjort all dokumentation i KlarOK har du all ordning och kan se fram emot besöket. Se tillsynsbesöket som ett tillfälle för råd och vägledning. Det är lätt att bli hemmablind och det kan då vara värdefullt att någon kommer in med nya ögon.

Vid tillsynsbesöket bör fastighetsägare och verksamheten (du) vara representerade av behöriga personer. Se till att du har alla nycklar till förfogande som krävs för att nå samtliga utrymmen i verksamhetens lokaler.

Räddningstjänsten vill titta på relevant dokumentation såsom

 • Ditt systematiska brandskyddsarbete med checklistor (avsnitt 4.1.1.)
 • Drift och underhållsinstruktion för brandlarm, sprinkler eller brandgasventilation.
 • Skriftlig redogörelse för brandskyddet (avsnitt 4 i KlarOK)
 • Brandskyddsritningar (Tillhandahålls av fastighetsägaren)

Om du vill spara tid vid besöket kan det vara en bra ide att skicka en systeminbjudan till dem som skall utföra besöket från räddningstjänsten. Behörigheten blir som granskare till KlarOK. Då kan räddningstjänsten förbereda sig genom att titta igenom din dokumentation

Om du har behörighet som administratör kan du lägga till ny användare.

 1. Gå till huvudmenyn
 2. Välj användarhantering
 3. Välj ”Lägg till användare”
 4. Fyll i alla fälten
 5. Vid behörighet väljer du mellan
 6. Välj spara och gå vidare

Ett inbjudningsmail skickas automatisk från systemet till den nya användaren.

Du behöver behörighet som administratör för att ta bort en användare.

 1. Gå till huvudmenyn
 2. Välj användarhantering
 3. Välj visa företag
 4. Klicka på Användare
 5. Klicka på soptunnan för den användare du vill radera

Varje organisationsnummer behöver ett eget system KlarOK. Gå in på www.klarok.se och beställ en systeminloggning för det nya företaget.

Vi skall ha revision och vill bjuda in vår revisor att förrevidera vår dokumentation.

 • Gå till användarhantering
 • Välj skicka inbjudan
 • Fyll i alla uppgifter
 • Välj granskare som behörighet
 • Skriv ett personligt meddelande i den stora rutan
 • Spara och gå vidare
 • Inbjudningsmail med inloggningsuppgifter skickas till användaren.

Startguiden hjälper dig på ett enkelt och logiskt sätt genom hela systemet. Den startar med basinformationen och assistera dig sedan genom hela systemet tills du är klar för revision. Den startar automatisk upp där du slutade senast så inget glöms.

Det är uppdateringar som behöver göras i systemet. En påminnelse mailas även till administratören samt den som senast har uppdaterat dokumentet.

Senaste revideringsdatum per formulär visas på innehållsförteckningen.

Du har antagligen inte rätt behörighet. Låt administratören på ditt företag titta på din behörighet.

Välj det dokument du vill skriva ut. Tryck på ögat och välj utskrift längst ner på dokumentet.

Välj det dokument i listan du vill redigera. Tryck på pennan i höger sida och dokumentet blir reviderbart.

Fälten med två snedstreck i höger hörn kan förstoras. Dra i kanten av boxen där strecken finns och fältet blir stora.

Din startguide håller koll på hur långt du kommit. Den startar automatisk där du senast slutade.