Anläggningsskötare brandlarm

shutterstock_260322452

Anläggningsskötare brandlarm

Anläggningsskötare brandlarm

3 750,00 kr

In stock

3 750,00 kr

Denna utbildning riktar sig till de som ska ansvara för brandlarmet i fastigheten/verksamheten.

SOS Alarm eller annan larmmottagare ställer krav på att det vid en brandlarmanläggning ska finnas minst två utsedda och utbildade anläggningsskötare och en ställföreträdande som känner till handhavande, funktion och skötsel av larmet. Den utbildning som vi erbjuder motsvarar den kompetens som krävs.

Utbildningen tar ca 6 timmar där kursmaterial samt lunch och fika ingår.

Artikelnr: 881009-1 Kategori: