Digital Stickprovskontroll

Digital Stickprovskontroll

Digital Stickprovskontroll

239,00 kr / månad med en 14-dagars gratis utvärderingsperiod

In stock

239,00 kr / månad med en 14-dagars gratis utvärderingsperiod

Kategori:

Beskrivning

Lämna stress och oro från att hålla ordning på de interna stickproven.

KlarOK Digital Stickprovskontroll håller reda på när kontrollerna skall göras och ser till att de blir rätt utförda. Din rygg är alltid fri.

Så att du får lugn och ro – och mer tid till viktigare saker.

Viktiga funktioner

  • Automatiska påminnelser
  • Stöder ramverket för Godkänd Bilverkstad
  • Inbjudningsfunktion för granskare, t ex för kvalitetsrevisor
  • Gjord för att kunna köras i din mobil
  • Tillverkar statistik som visar din goda kvalitet

Stöder vanlig pappersfunktion. Manuell blankett ingår för den som önskar.