Grundläggande brandskyddsutbildning

shutterstock_713504137

Grundläggande brandskyddsutbildning

Grundläggande brandskyddsutbildning

7 590,00 kr

In stock

7 590,00 kr

Grundläggande brandskyddsutbildning

Utbildningen riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs.

I denna utbildning får alla deltagare en ökad kunskap och förståelse för de risker som finns och som kan leda till brand eller någon form av olycka. Utbildningen ges enligt Svebras riktlinjer 2011:1.

Omfattning
– Bränders påverkan på liv och egendom
– Brandorsaker och brandförlopp
– Lagar och rekommendationer
– Förebyggande brandskydd, SBA
– Handlingsplan vid brand
– Utrymning
– Släckmedel och släckredskap  – dess funktion och användningsområde
– Praktisk övning med handbrandsläckare och brandfilt. Alt. brandpos

Artikelnr: 881005 Kategori:

Beskrivning

Grundläggande brandskyddsutbildning

Utbildningen riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs.

I denna utbildning får alla deltagare en ökad kunskap och förståelse för de risker som finns och som kan leda till brand eller någon form av olycka. Utbildningen ges enligt Svebras riktlinjer 2011:1.

Omfattning
– Bränders påverkan på liv och egendom
– Brandorsaker och brandförlopp
– Lagar och rekommendationer
– Förebyggande brandskydd, SBA
– Handlingsplan vid brand
– Utrymning
– Släckmedel och släckredskap  – dess funktion och användningsområde
– Praktisk övning med handbrandsläckare och brandfilt. Alt. brandpost